Lastentanssi

Lastentanssissa tutustutaan tanssin maailmaan, myös eri tanssilajeihin, liikkumalla monipuolisesti. Tuntiin sisältyy leikkejä, loruja, luovia harjoituksia, pieniä koreografioita, ja lasten ikätasoon sopivalla tavalla, myös tanssitekniikkaakin. Näiden kautta lapset pääsevät harjoittelemaan perusliikuntataitoja ja kehittymään motorisesti. Tärkeintä on kuitenkin liikkumisen ilo ja onnistumisen kokemukset yksilöt huomioon ottaen.