dancemix

Tunneilla kehitetään lapsen motorisia perusvalmiuksia, koordinaatiota, notkeutta ja rytmitajua ja aloitetaan eri tanssilajien askeleiden opiskelu sekä opetellaan vauhdikkaita tansseja. Lajeina jazztanssi ja katutanssi.