breikkileikki

Tunneilla leikitään paljon, mutta lajinomaisia harjoitteita tehdään jo alkeistasolla.