Tanssilajit

Tuntien tasot:

Open level: Tunnille voi osallistua kaikki ikään tai taitotasoon katsomatta.

Alkeet: Niille, jotka eivät ole aikaisemmin tanssineet mitään.

Alkeis 2: Lajia aloittelevilleja lajia vähän harrastaneille tanssijoille.

Perustasot: Yli 2 vuottatanssia harrastaneille. Lajin alkeet tulee olla hallinnassa.

Jatkotasot: Yli 5 vuottatanssineille, perustaidot omaaville.

Tanssilajit:

Dancemix: Tunneilla kehitetään lapsen motorisia perusvalmiuksia, koordinaatiota, notkeutta ja rytmitajua ja aloitetaan eri tanssilajien askeleiden opiskelu sekä opetellaan vauhdikkaita tansseja. Lajeina jazztanssi ja katutanssi.

Baletti, aikuisbaletti: Tunneilla opiskellaan baletin perustekniikoita tankotyöskentelynä sekä keskilattialla tehtävinä harjoitteina.

Jazztanssi: Tunneilla tehdään liikkuvia ja vauhdikkaita tanssisarjoja sekä tekniikkaharjoitteita, joissa kehitetään kehonhallintaa ja koordinaatiota.

Katu/jazz: Tunneilla harjoitellaan molempien tanssilajien tekniikoita sekä myös tehdään koreografioita molempien lajien yhdistetyllä tyylillä. Tunti on entisten esiintyvien ryhmien tyylinen, hieman enemmän tekniikkapohjainen.

Lastentanssi: Tutustutaan tanssin maailmaan, myös eri tanssilajeihin, liikkumalla monipuolisesti. Tuntiin sisältyy leikkejä, loruja, luovia harjoituksia, pieniä koreografioita, ja lasten ikätasoon sopivalla tavalla, myös tanssitekniikkaakin. Näiden kautta lapset pääsevät harjoittelemaan perusliikuntataitoja ja kehittymään motorisesti. Tärkeintä on kuitenkin liikkumisen ilo ja onnistumisen kokemukset yksilöt huomioon ottaen.

Nykytanssi: Tunnilla harjoitellaan eri nykytanssitekniikoita ja valjastetaan ne taiteelliseen käyttöön. Etsitään, löydetään ja syvennetään omaa ilmaisua ja tanssijuutta.

Tanssiteatteri: Ryhmässä työstetään ryhmätansseja, duettoja ja sooloja. Lisäksi ryhmä suunnittelee ja työstää käsikirjoitusta, koreografioita, roolijakoa ja puvustuksia ehjää tanssiteatteriesitystä varten.

Tanssiteatteriin voi hakea jokainen yli 13-vuotias. Hakeminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomakkeesta kohta tanssiteatteri.

Jos hakijoita on paljon, ilmoittautumisten jälkeen opettajat valitsevat ilmoittautuneista sopivan ryhmän kertomuksen tarpeen mukaan. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Ilmoittautuvilla tulisi olla vähintään yksi tekniikkatuntia ja tanssitaustaa tanssiteatterilinjan tuntien lisäksi.