Tanssilajit

Tuntien tasot:

Open level: Tunnille voi osallistua kaikki ikään tai taitotasoon katsomatta.

Alkeet: Niille, jotka eivät ole aikaisemmin tanssineet mitään.

Alkeis 2: Lajia aloittelevilleja lajia vähän harrastaneille tanssijoille.

Perustasot: Yli 2 vuottatanssia harrastaneille. Lajin alkeet tulee olla hallinnassa.

Jatkotasot: Yli 5 vuottatanssineille, perustaidot omaaville.

Tanssilajit:

Lastentanssi: Tutustutaan tanssin maailmaan, myös eri tanssilajeihin, liikkumalla monipuolisesti. Tuntiin sisältyy leikkejä, loruja, luovia harjoituksia, pieniä koreografioita, ja lasten ikätasoon sopivalla tavalla, myös tanssitekniikkaakin. Näiden kautta lapset pääsevät harjoittelemaan perusliikuntataitoja ja kehittymään motorisesti. Tärkeintä on kuitenkin liikkumisen ilo ja onnistumisen kokemukset yksilöt huomioon ottaen.

Nykytanssi: Tunnilla harjoitellaan eri nykytanssitekniikoita ja valjastetaan ne taiteelliseen käyttöön. Etsitään, löydetään ja syvennetään omaa ilmaisua ja tanssijuutta.

Hip-Hop: Kuvaus tulossa..